vergoeding


Algemeen
De kosten van uw behandeling en eventueel materiaal rekent u direct met mij af (pinbetaling).
De factuur dient u in bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding hangt af van het pakket dat u verzekerd hebt en het type verzekering (restitutie of natura).
Restitutie of Natura?
Een restitutie verzekering vergoedt volgens de officiële tarieven. Een natura verzekering vergoedt een percentage hiervan; de vergoeding is hoger als de verzekeraar een contract heeft met de fysiotherapeut.
Waarom contractvrij?
Zorgverzekeraars zijn steeds zwaardere eisen gaan stellen aan de fysiotherapeuten die zij onder contract hebben. Een steeds groter deel van de tijd gaat dan op aan administratie, zodat er steeds minder behandeltijd overblijft.
Daarom heb ik ervoor gekozen om contractvrij te werken. Zo kan ik de volle tijd besteden aan onderzoek en behandeling van uw klacht.
Kwaliteitsgarantie
U bent verzekerd van een goede behandeling als uw handtherapeut de juiste opleiding, ervaring en registraties heeft.
Of uw behandelaar al dan niet onder contract staat van een zorgverzekeraar is een financiële kwestie.
Meer informatie
Nadere informatie over de vergoedingen door verzekeraars kunt u bijvoorbeeld vinden op defysiotherapeut.com of independer.nl.
© 2004 - 2023 Handtherapie Leusden